HOME

 

Curriculum Vitae for Asmus Herløw

 

Guldbergsgade 11, st. th.                                

2200 Kbh N

Tlf: 35 35 44 85 Mobil: 29 72 39 08

Mail: asmus00@hotmail.com

 

Født: 31.03.1977

Ikke-ryger.

Samlever: Nina E. Clausen

 

Kvalifikationer:              - Innovation og produktudvikling.

                                            - Generel konstruktion og teknik.

                                            - CAD (ProEngineer/Inventor/Catia).

 

 

2007-?:         Ansat som udviklingsingeniør i Welltec

                       Welltec beskæftiger sig med hælpeudstyr til olie- og gasboringer. Mit arbejde består i at designe og konstruere     

                       de specialværktøjer som indgår i dette udstyr.

 

2005-2007:   Ansat som udviklingsingeniør i Technolution A/S

Technolution beskæftiger sig med konsulentarbejde indenfor produktudvikling. Mit arbejde bestod i som konsulent ved forskellige firmaers udviklingsafdelinger at bistå med udvikling af produkter fra konceptfase gennem udviklingsfasen indtil produktionsfasen. Virksomheder: Radiometer, Novo Nordisk A/S.

 

2001-2005:   Maskin-diplomingeniørstudie, DTU Lyngby.

Her har jeg især specialiseret mig indenfor innovation, konstruktion og produktudvikling. Mit afgangsprojekt omhandlede udviklingen af en enmandshelikopter. Karakter: 13.

 

2000-2001:   Historie ved Københavns Universitet.

Dette studie brugte jeg til at undersøge om min generelle interesse for historie var

noget, jeg ville beskæftige mig med. Jeg fik her erfaring med skrivning af større

projekter.

 

1999-2000:   Civilingeniørstudiet, maskinretning, DTU Lyngby.

Jeg færdiggjorde ét års studie, hvorefter jeg tog orlov, da jeg ikke på det tidspunkt

trivedes med undervisningsformen som primært bestod af en-vejs forelæsninger.

 

1998-1999:   Arbejde som portør på Rigshospitalet. 

Her indgik jeg i en arbejdsgruppe, der bestod af vidt forskellige mennesker, hvilket

fungerede fint.

 

1996-1998:   Reserveofficer ved Ingeniørregimentet i Farum.

Jeg blev optaget på reserveofficersuddannelsen i 1996. Jeg fungerede som

delingsfører for en deling bestående af 30 menige og 5 sergenter. Jeg havde over en

periode på 10 måneder ansvaret for uddannelse af folkene i denne deling.

 

1993-1996:   Matematisk student, Slagelse Gymnasium.

Gennemsnit: 9,9.

 

-1996:           Opvokset på Sydsjælland.

                      Far: Skovrider. Mor: Sygeplejerske. Opvokset på landet ved Skælskør.

 

Sprog:         Engelsk, tysk.

 

Fritidsinteresser:               Kæreste, løb, svømning, styrketræning, venner, bøger, mad, helikoptere/fly.